top of page

Reiki courses

 

You can learn Reiki at one or more levels. You choose how you want to do it, either you go through all three levels consecutively or you have a break between them. It should feel right when it's time to take the course. 

 

It is also important to understand that Reiki is not something you get through during a weekend course, but something you have to constantly work on. Therefore, you will get lots of cool knowledge and different tools that you can use to get the job done. You yourself have to do the work by practicing.

 

Many people who take Reiki 1 do it for their own sake. They want access to positive and loving tools to be able to work on their personal development and have no intention of working with Reiki professionally. Therefore, there are no requirements to go to the next Reiki level.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reiki levels

Reiki is divided into three levels:

Reiki 1 -Shodenbasic course weekend  

Reiki 1 -Shodenon-line

Reiki 1 -Shodenweb course

Reiki 2 -Okudencontinuation course (distance healing)

Reiki 2 -Okudenon-line

Reiki 2 -Okudenweb course

Reiki 3 -The ShinpidMasters (in progress)

 

Remember that you choose how many levels you want to go, but to move on to the next level you need to have passed the previous level. This means that in order to study for Reiki Master, you must have taken Reiki 1 and Reiki 2. However, it does not matter if you have studied, for example, Reiki 1 elsewhere to take Reiki 2 with me._cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_

Reiki
Healing
Bokning
Fästpunkt 1

Mindfulness och meditation kurs 

Mindfulness-webbkurs

Ordet Mindfulness är också en av de tidigaste översättningarna som någonsin gjorts av ordet "sati" på Pali, ett sanskritliknande folkspråk som talades vid den tidpunkt då Buddha började undervisa för 2 500 år sedan. Sati är relaterat till verbet "sarati" som betyder att komma ihåg eller minnas. Eftersom att minnas just är att föra till nuet, är sati eller mindfulness i dess yttersta uppfattning den grundläggande mänskliga förmågan att kunna vara i nuet och att "påminna" oss själva om att vara i nuet, det vill säga att ständigt återvända till nuet, här och nu.

Chakra- och healingbalansering 

Kroppen består av energi som går i olika bestämda flöden och dessa flöden kopplas samman genom våra sju största chakran, alltså våra energiportar. 

Healing är en typ av energiarbete där du med hjälp av energivibrationer kan påverka kroppens energi/qi. Varje chakra är kopplade till olika delar av kroppen och dess organ samt omfattar också vårt känsloliv och våra tankar. När blockeringar och obalans uppstår i dessa energiportar kan det göra dig sjuk. Det healing gör är att det lindrar smärta och löser upp blockeringar av energi.

Webbkurser

Obs! Du kan även boka en privat kurs som skräddarsys efter dina behov och frågor. 

Vi ses på plats eller online via zoom. Priserna varierar beroende på kurs. För mer info skicka ett mail till rhr@holisticwellness.nu 

Courses in English also!

Cursos en español!

Bokningar
bottom of page