top of page

Stress och hälsa

Känner du dig stressad?

Vi upplever stress nä de utmaningarna vi ställs inför i livet överskrider vår förmåga att hantera dem. Dessa utmaningar kan vara allt från problem på jobbet eller i skolan, konflikter i våra relationer eller bekymmer med vår hälsa. Stress kan upplevas på olika sätt, exempelvis kan vi ha svårt att varva ner eller/och koncentrera oss vid längre stunder.

Dessutom kan vi vara stressade utan att ha kunskap om det, vilket kan leda oss till det så kallade tunnelseende, vi kör i full fart allt snabbare och tappar förmågan att lyssna på kroppens signaler.

Vad stress resulterar i

Forskningen har visat att om vi lever med för mycket stress en längre tid, blir vårt minne försämrat och det leder till mindre energi. Vi blir mer irriterade, rastlösa, ängsliga och spända i kroppen, vilket kan leda till ständigt huvudvärk, sömnsvårigheter och konflikter i våra relationer. 

Stress kan även göra oss sjuka. I flera studier har det visats att människor som har högre stressnivåer drabbas lättare av förkylningsvirus och deras läkningsförmåga blir försämrad. 

Vad gör oss stressade?

Stress är ett naturligt sätt för oss att ta oss ur farliga situationer. När vi påträffar ett hot eller en utmaning aktiveras en del i vår hjärna som kallas Amygdala, hjärnans “larmcentral” och vårt nervsystems “Fight or flight” respons sätter igång. Blodtrycket och pulsen höjs, andningen blir snabbare och kortisolen och adrenalinet utsöndras i kroppen.

Denna reaktion har räddat oss ur många farliga situationer men har inte följt med utvecklingen av vår värld som förändras drastiskt de senaste hundra åren.

 

Denna stressreaktion hjälper oss lite mot många av dagens “hot” såsom deadlines, eller när vi glömt trycka spara på ett viktigt dokument, dock samma reaktion händer fortfarande. Flera forskare anser att vi helt enkelt inte är anpassade för att leva i dagens samhälle.

Hur kan stress skada oss?

Vid stressreaktioner syftas alla kroppens energireserver på att hantera "hotet". Vilket kan leda till att vår matsmältning och uppbyggande processer i immunförsvaret avbryts.

 

Det är viktigt att poängtera att en liten mängd stress under kort tid ger bättre minnesfunktion och prestationsförmåga, men för ofta och under längre tid resulterar stressreaktioner till olika skador på vår kropp och vårt välbefinnande, såsom magsår, autoimmuna sjukdomar och hjärtproblem, vår sexdrift kan avstanna helt och minnet försämras.

Kan Mindfulness minska skadlig stress?

Vårt nervsystem lugnas av Mindfulness. När vi övar upp vår förmåga att ha kvar vårt lugn trots hot och utmaningar minskar mängden stressreaktioner. Det finns ett exempel på detta från en studie som Prof. of Psychology  Amishi Jha (University of Miami i USA) har gjort, där hon fann att människor som utsatts för hög stress, något som vanligtvis försämrar arbetsminnet, hade opåverkat minne om de mediterade mer än 10 minuter dagligen under de veckorna studien pågick.

 

Dessutom i en studie som hjärnforskaren Richard Davidsson har gjort på människor som gick en mindfulness-kurs upptäcktes, dels att deras immunförsvar förbättrades och dels att aktiviteten ökade i deras vänstra frontallober (smarta hjärnan), något som tidigare studier visat är sammankopplat med mer positiva känslor.

 

Hjärnforskare på Stanford och Harvard har även upptäckt flera områden i hjärnan som förändras av mindfulness-meditation. Bland annat märks de hur Amygdala "larmcentralen" i hjärnan, blir mindre aktiv och istället ökar aktiviteten samtidigt som fler neuroner bildas i områden som är viktiga för känsloreglering.

Flera omfattande undersökningar på mindfulness-meditation där hundratals studier ingår, visar att det är en säker och fungerade metod för att minska stress.

Grossman, P., Niemann, L., Schmidt, S., & Walach, H. (2004). Mindfulness-based stress reduction and health benefits: A meta-analysis. Journal of psychosomatic research, 57(1), 35-43. 

 

Keng, S. L., Smoski, M. J., & Robins, C. J. (2011). Effects of mindfulness on psychological health: A review of empirical studies. Clinical psychology review,31(6), 1041-1056.

Vill du öka din stresstålighet redan idag? Kontakta mig

 

Bokningar
bottom of page